Шановні відвідувачі!

Із 13.05.2020 року опублікована нова версія сайту, яка працює за постійною адресою http://opishne-museum.gov.ua/. Вся оновлена та актуальна інформація буде розміщуватися на новому сайті.
Будете на екскурсії в Полтаві, то не забудьте завітати і до нас.

вкл. 24 травня 2018.

• Національна академія наук України • Інститут археології НАН України • Рада молодих учених Інституту археології НАН України •
• Інститут географії НАН України • Інститут народознавства НАН України • Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України •
• Полтавський національний педагогічний університет імені Володимира Короленка •
• Міністерство культури України • Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному •
• Всеукраїнська громадська організація «Спілка археологів України» •
• Громадська організація «Конгрес українських керамологів» •

Рішенням Європейського Парламенту (27.04.2017) 2018 рік проголошено роком Культурної спадщини у Європі.
Враховуючи особливу увагу до питань збереження та охорони об’єктів культурної спадщини,
серед низки заходів в Україні заплановано провести

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ СИМПОЗІУМ
«КЕРАМІКА ЯК МАРКЕР МІЖКУЛЬТУРНИХ ЗВ’ЯЗКІВ
ДАВНЬОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ:
ІМПОРТИ, ЗАПОЗИЧЕННЯ, ІМІТАЦІЇ»

за програмою
ІІ Міжнародного літнього практикуму з археологічної керамології

ДАТА Й МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: 13-14 липня 2018 року;
база археологічної експедиції Інституту керамології – відділення Інституту народознавства
НАН України та Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному
(вул. Партизанська, 102, Опішне, Полтавщина).
Участь у заході безкоштовна (мешкання та харчування на базі археологічної експедиції).

ТЕМАРІЙ: міжкультурні зв’язки • культурна спадщина • гончарні вироби як етнічний маркер • кераміка в товарно-
обмінних відносинах • кераміка як індикатор торговельних шляхів • місцеве виробництво та імпорти • локальні
особливості й запозичення форм та орнаментів • контакти між окремими гончарськими центрами.

Для учасників заходу передбачено:
• екскурсії до об’єктів Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному;
• ознайомлення з археологічними пам’ятками регіону (скіфський час, середньовіччя);
• можливість роботи за гончарним кругом; ознайомлення з основними техніками й етапами виготовлення кераміки.
За матеріалами роботи симпозіуму планується видати збірник матеріалів.

Вимоги до оформлення статей.

Матеріали обсягом до 0,5 ум. друк. арк., шрифт Times New Roman, розмір 14, інтервал 1,5, формат rtf. Структура статті: назва, анотація мовою основного тексту, ключові слова, текстова частина, список джерел та літератури, анотація та ключові слова англійською мовою (українською – для іноземних мов), відомості про автора (прізвище, ім’я, по батькові; місце роботи/навчання; посада; науковий ступінь; вчене звання), список скорочень.

Посилання на джерела подаються наприкінці доповіді алфавітним списком, за правилами бібліографічного опису наукових видань з обов’язковим зазначенням: місця видання, видавництва, року видання, тому, книги, номера видання, сторінки використаної цитати. Скорочені (абревіатурні) посилання на періодичні видання не дозволяються. Усі посилання необхідно подавати мовою оригіналу в алфавітному порядку та нумерувати. У тексті бібліографічні посилання позначаються цифрами у квадратних дужках, наприклад: [1, с. 5]. Імена дослідників прописувати повністю (наприклад: Василь Городцов, Annа Shepard)

Вимоги до ілюстрацій: 1-5 ілюстрацій з вказаним масштабом у форматі *tiff чи *jpeg, роздільна здатність не нижче 300 dpi. Окремо подати список ілюстрацій з повною атрибуцією (матеріал, техніка виготовлення, техніка орнаментації, місце знахідки, культурна приналежність, датування, автор розкопок, місце збереження, автор фото чи малюнка, вказати, якщо публікується вперше). Автори відповідають за повноту висвітлення питання, системність викладу, достовірність наведених фактів та їх автентичність, правильне цитування, посилання на джерела, написання власних імен, географічних назв і т.п.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ ПРИЙМАЮТЬСЯ ДО 05 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ

за спеціальною зручною електронною формою або в традиційному форматі Word (ПІБ, e-mail, тема доповіді, організація, посада,
науковий ступінь, вчене звання, необхідність у технічному забезпеченні) на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..
Матеріали необхідно подати до 08 червня 2018 року на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. з поміткою «на симпозіум».
Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів до опублікування.
Без надання текстів доповідей їхні теми до програми симпозіуму не включатимуться.
Запрошення до участі буде надіслано не пізніше 10 червня 2018 року.

КУРАТОРИ ЗАХОДУ:

Гречко Денис, кандидат історичних наук (Інститут археології НАН України); тел.: (066) 3604669
Корохіна Анастасія, науковий співробітник (Інститут археології НАН України), член Всеукраїнської громадської організації
«Спілка археологів України»; тел.: (067) 9540495; e-mail: anastasiia Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Котенко Вікторія, кандидат історичних наук (Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному);
тел.: (05353) 42416, (067) 5574757, (099) 0136650; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Пуголовок Юрій, кандидат історичних наук (Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України);
тел.: (05353) 42175, (050) 9886225; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Замовити екскурсію