Шановні відвідувачі!

Із 13.05.2020 року опублікована нова версія сайту, яка працює за постійною адресою http://opishne-museum.gov.ua/. Вся оновлена та актуальна інформація буде розміщуватися на новому сайті.
Будете на екскурсії в Полтаві, то не забудьте завітати і до нас.

. Опубліковано в Здвиг-2020

1. Загальні положення

1.1. Х Національний ковальський фестиваль «ВакулаФЕСТ–XXI» (далі в тексті – Фестиваль) – загальнонаціональне свято ковальського мистецтва, данина історії й своєрідний акт відродження тисячолітньої традиції єднання ковалів і гончарів.

1.2. Фестиваль проводиться в рамках ХІІ Тижня Національного Гончарного Здвиження в Опішному «ЗДВИГ-2020».

1.3. Метою Фестивалю є відродження тисячолітньої традиції співпраці ковалів і гончарів, створення високомистецьких художніх творів на тему гончарства, популяризація ковальства серед населення країни, зростання попиту на ковальські вироби та більш широке їх застосування в архітектурі, ландшафті, повсякденному побуті.

1.4. Основними завданнями Фестивалю є:

· популяризація ковальства і мистців-ковалів через демонстрування ковальської роботи;

· експонування ковальських творів на фестивальних виставках і в постійній експозиції Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному;

· залучення до заняття ковальством молодих майстрів;

· створення ковальських творів, які славлять споріднене ремесло – гончарство;

· осмислення гончарної культури виражальними засобами ковальства;

· синтез двох традиційних для України різновидів декоративно-ужиткового мистецтва;

· взаємозбагачення образної й декоративної мови гончарства й ковальства;

· створення художніх творів, у яких поєднуються технології, декоративні елементи, конструктивні частини, створені представниками двох ремесел;

· творче спілкування ковалів, гончарів і художників-керамістів;

· проведення ковальських майстер-класів для всіх відвідувачів заходів.

1.5. Співорганізатори Фестивалю: Міністерство культури, молоді та спорту України, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, Національна академія наук України, Інститут народознавства НАН України, Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України,  ГО «Конгрес українських керамологів».

1.6. Місце проведення Фестивалю: Мистецька галерея Центру розвитку духовної культури Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному (вул. Явдохи та Гаврила Пошивайлів, 3, Опішне, Полтавщина, 38164, Україна; тел.+38 (05353) 42381, 42415, 42416, 42417).

1.7. Час проведення Фестивалю: 29 червня – 04 липня 2020 року.

1.8. У рамках Фестивалю проводяться виставки-конкурси у двох категоріях:

· домашніх кованих творів (привезених ковалями – учасниками Фестивалю) – панно;

· демонстраційних робіт (створених безпосередньо на Фестивалі, на очах у численних глядачів) – декоративна скульптура.

2. Умови участі

2.1. До участі у Фестивалі запрошуються громадяни України та інших країн.

2.2. Фестиваль є відкритим для всіх бажаючих, незалежно від віку, статі, національності, фахової освіти тощо.

2.3. Ковалі можуть брати участь у Фестивалі індивідуально або через організації, асоціації, спілки, товариства тощо.

2.4. Учасники виготовляють твори в таких номінаціях:

· у категорії домашніх ковальських робіт на тему: «Декоративне панно «ВакулаФЕСТ»;

· у категорії демонстраційних робіт на тему:  «Декоративний скульптура «Дружній матеріал».

2.5. Бажаючі взяти участь у Фестивалі подають Дирекції Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному (далі в тексті – Дирекція) заявку за поданою в додатку схемою та власне фото для виготовлення посвідчення Учасника до 31 травня 2020 року. Заявки приймаються в електронному й паперовому вигляді.

2.6. Учасники можуть привозити з собою заготовки власних творів, створення яких буде завершено в Опішному під час Фестивалю.

2.7. Ковалі можуть влаштовувати виставки-продажі власних ковальських творів, привезених на Фестиваль.

2.8. Учасник Фестивалю має надати Дирекції, разом із заявкою, письмову згоду на обробку його персональних даних, у тому числі фото творів, їх використання в друкованих і електронних виданнях, на веб-сайтах і у відеосюжетах Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному та Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України. Дирекція гарантує захист наданих Учасником персональних даних від передачі їх третім особам, за винятком випадків їх публічної доступності через друковані й електронні видання, веб-сайти, відеосюжети тощо. Без отримання такої згоди участь у Фестивалі неможлива!

2.9. Дирекція укладає з кожним Учасником Фестивалю контракт, у якому передбачаються взаємні зобов’язання на період 29 червня – 04 липня 2020 року.

3. Вимоги до творів

3.1. У категорії домашніх ковальських робіт учасник Фестивалю може подати на виставку не більше 3 творів розміром не менше 50х50 см.

3.2. Розмір творів, виготовлених у категорії демонстраційних робіт, за найбільшим виміром повинен бути не меншим за 100 см.

3.3. Твори мають розкривати теми номінацій Фестивалю.

3.4. До участі у Фестивалі допускаються твори, виконані групою авторів, за умови обов‘язкового зазначення ролі кожного зі співавторів.

3.5. До кожного твору в категорії домашніх ковальських робіт необхідно подати паспорт з такою інформацією: прізвище, ім’я автора, назва твору, техніка виготовлення, розміри, рік виготовлення (зразок паспорта на конкурсний твір подано в додатку).

Увага! Без паспортів творів та анкети автора (авторів) твори до експонування на виставці Фестивалю не приймаються!

3.6. Мистці можуть застрахувати свої твори на випадок пошкодження їх під час транспортування (пересилання поштою), експонування в Опішному чи від будь-яких інших ризиків, включаючи втрату інформації, запозичення авторських художніх чи технологічних прийомів, або збитків від третіх сторін. Страховий поліс повинен мати окреме застереження про відмову від права претендувати на компенсацію від Дирекції.

3.7. Дирекція відповідає за збереження поданих на Фестиваль творів. Дирекція ні за яких обставин не несе відповідальності за збитки, завдані учасникам не з її вини. Дирекція також не несе відповідальності перед учасниками за обставини, що можуть виникнути внаслідок дій третіх сторін, за недотримання учасниками кодексу професійної відповідальності й порушення авторського права. Власники поданих на Фестиваль творів несуть повну відповідальність за їх автентичність і відсутність будь-яких фальсифікацій.

 

4. Визначення переможців

4.1. Твори оцінює Журі Фестивалю «ВакулаФест–XXI». До його складу входять: ковалі, дослідники ковальської майстерності, керівники ковальських організацій, керамологи, художники, керамісти, мистецтвознавці.

День роботи Журі – 04 липня 2020 року.

Церемонія офіційного оголошення й нагородження

Переможців Фестивалю –

04 липня 2020 року

 

НАГОРОДИ:

ГРАН-ПРІ

Номінація «ДЕКОРАТИВНИЙ СКУЛЬПТУРА «ДРУЖНІЙ МАТЕРІАЛ»:

Перша премія

Друга премія

Третя премія

Номінація «ДЕКОРАТИВНЕ ПАННО «ВАКУЛАФЕСТ»:

Перша премія

Друга премія

Третя премія

ЗАОХОЧУВАЛЬНІ ВІДЗНАКИ:

• Міністерства культури, молоді та спорту України

• Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному

• Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України

• Конгресу українських керамологів

 

Увага:

Грошова частина нагороди вручається мистцям особисто на церемонії урочистого оголошення й нагородження переможців!

Виплата її після завершення церемонії неможлива, що пов’язано з окремою умовою партнерів Фестивалю!

 

5. Заключні положення

5.1. Дирекція безкоштовно забезпечує Учасників:

· робочим майданчиком, дощовими навісами;

· необхідними для виконання творчої роботи матеріалами, згідно з заздалегідь поданими заявками;

· безкоштовним проживанням, харчуванням і культурною програмою, ознайомленням із музейними експозиціями;

· влаштування виставок творів учасників;

· експонування творів у музейних експозиціях;

· популяризацію творчості ковалів у засобах масової інформації, зокрема в періодичних виданнях, теле- та радіопередачах, на веб-сайтах, у виданнях Організаторів.

5.2. Ковалі, які беруть участь у створенні демонстраційних робіт, зобов’язані:

· залишок невикористаних матеріалів, наданих їм для роботи, повернути Дирекції;

· демонстраційні твори передати безкоштовно на постійне експонування Національному музею-заповіднику українського гончарства в Опішному;

· дотримуватися правил безпеки під час виконання демонстраційної роботи щодо себе та глядачів.

5.3. Вартість матеріалів, затрачених для виготовлення домашніх заготовок у категорії демонстраційних робіт відшкодовує Дирекція (за умови документального підтвердження).

5.4. Твори в категорії домашніх кованих робіт, відзначені на Фестивалі Гран-прі, Першими, Другими і Третіми преміями, передаються авторами безкоштовно на постійне експонування в Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному. Отримання авторами грошової винагороди за конкурсний твір розглядається як згода з умовами п.5.4.

5.5. Твори, які брали участь у Фестивалі, за винятком робіт, зазначених у п.5.2, 5.4, повертаються авторам після 04 липня 2020 року.

6. Інформація

6.1. Бажаючі взяти участь у Х Національному ковальському фестивалі «ВакулаФест–XXI» вичерпну інформацію отримають у Національному музеї-заповіднику українського гончарства в Опішному:

· на веб-сайті: www.opishne-museum.gov.ua

· електронною поштою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

· телефоном: +38 (05353) 42415, 42416, 42417

· факсом: +38 (05353) 42416.

Куратор-менеджер Антон Плохой: +38 (050) 2266154

Куратор-коваль Максим Солодков: +38 (066) 6072769

 

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ

на участь у Х Нацiональному ковальському фестивалi

«ВакулаФЕСТ–XXI»

Візьміть із собою друзів!

Прийдіть у вишиванках!

 

Замовити екскурсію