Шановні відвідувачі!

Із 13.05.2020 року опублікована нова версія сайту, яка працює за постійною адресою http://opishne-museum.gov.ua/. Вся оновлена та актуальна інформація буде розміщуватися на новому сайті.
Будете на екскурсії в Полтаві, то не забудьте завітати і до нас.

вкл. 25 вересня 2018.

• Національна академія наук України •

• Інститут народознавства НАН України •

•Інститут української мови НАН України•

•Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України•

•Інститут мовознавства імені Олександра Потебні НАН України•

• Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України •

• Міністерство культури України •

• Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному •

• ГО «Конгрес українських керамологів» •

НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ СИМПОЗІУМ
«УКРАЇНСЬКИЙ КЕРАМОЛІНГВІСТИЧНИЙ ПРОСТІР:
ПРОБЛЕМИ НАУКОВОГО ДИСКУРСУ»

Місце проведення: Гончарна столиця України – містечко Опішне (Полтавщина) – один із найславетніших центрів етнічної самобутності українців

Час проведення: 26-28 вересня 2018 року

Мета: розвиток, унормування, з’ясування проблем використання сучасної української керамологічної термінології

Основна наукова проблематика: науковий опис глиняних виробів; термінологія та атрибуція; історичні умови формування сучасної наукової керамологічної лексики; історіографія проблеми; світовий досвід формування керамологічної термінології; термінологічна уніфікація в інформаційному просторі; переклад керамологічних термінів; мовознавчі аспекти керамологічної проблематики; польові мовознавчі дослідження гончарної культури; археологічна, етнографічна, мистецтвознавча термінологія в наукових студіях гончарства; філософські аспекти осмислення керамологічних понять; проблеми наукової термінології в керамологічних публікаціях; фольклорні тексти як носії гончарної лексики; проблеми укладання словника керамологічної термінології; гончарська лексика в мовознавчих словниках; діалектна гончарська лексика; етимологія топонімів гончарних осередків; етнолінгвістичні й соціолінгвістичні дослідження; впливи й взаємовпливи в гончарській термінології; епіграфіка на глиняних виробах; гончарська термінологія в графіті; гончарська термінологія народів світу; гончарні назви в топонімах, антропонімах, власних назвах; трансформація термінології в межах одного осередку; термінологія давньоруських гончарів

ДО УЧАСТІ ЗАПРОШУЮТЬСЯ:

мовознавці, керамологи, культурологи, мистецтвознавці, історики,
археологи, етнологи, краєзнавці, музеологи, колекціонери, мистці,
академічні наукові установи, вищі навчальні заклади, музеї

Робочі мови Симпозіуму:
українська, англійська

У ДНІ РОБОТИ СИМПОЗІУМУ ТАКОЖ ВІДБУДЕТЬСЯ ЧЕРГОВИЙ КОНГРЕС
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «КОНГРЕС УКРАЇНСЬКИХ КЕРАМОЛОГІВ» (27.09.2018)

ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ ПРИЙМАЮТЬСЯ ДО 27 СЕРПНЯ 2018 РОКУ ЗА АДРЕСОЮ:
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному
вул.Василя Кричевського, 102, Опішне, Полтавщина, 38164, Україна;
тел. (05353) 42416, 42415, (067) 5313004; факс: (05353) 42416;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Тема доповіді включається до програми Симпозіуму лише за умови отримання Оргкомітетом
тексту доповіді в електронному вигляді не пізніше 01 вересня 2018 року


КУРАТОРИ:

Світлана Пошивайло,
старший науковий співробітник Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному;
провідний архівіст Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України;
(050) 8467103; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 

Оксана Коваленко,
старший науковий співробітник Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному;
науковий співробітник Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України,
кандидат історичних наук, доцент;
(050) 3050804; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


• ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВОК ТА ДОПОВІДЕЙ •

1) Заявку в електронному вигляді просимо надсилати за адресами: е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2) Тема доповіді включається до програми Симпозіуму лише за умови отримання Оргкомітетом тексту доповіді в електронному вигляді за зазначеними вище адресами не пізніше 01 вересня 2018 року.

3) Під час реєстрації обов’язково необхідно надати підписаний автором паперовий текст доповіді. На початку тексту слід зазначити прізвище та ім’я, науковий ступінь, учене звання, почесне звання, посаду й місце роботи автора.

4) Доповідь українською мовою необхідно друкувати на принтері, з одного боку паперу формату А-4. Усі сторінки рукопису повинні мати суцільну нумерацію. Рукописні вставки та вклейки не дозволяються. Текст подається у редакторі Microsoft Word. Шрифт основного тексту – Times New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Поля: ліве – 3 см, праве – 1,5 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см. Загальний обсяг доповіді не повинен перевищувати 20 сторінок (без ілюстрацій).

5) Посилання на джерела подаються наприкінці доповіді алфавітним списком, за правилами бібліографічного опису наукових видань з обов’язковим зазначенням: місця видання, видавництва, року видання, тому, книги, номера видання, сторінки використаної цитати. Скорочені (абревіатурні) посилання на періодичні видання не дозволяються. Усі посилання необхідно подавати мовою оригіналу в алфавітному порядку та нумерувати. У тексті бібліографічні посилання позначаються цифрами у квадратних дужках, наприклад: [1, с. 5].

6) Ілюстрації необхідно нумерувати згідно з порядком посилань на них у тексті доповіді. Для всіх видів ілюстрацій подається загальна нумерація. До кожної ілюстрації інформація-легенда додається в такій послідовності: Автор. Назва. Матеріал. Техніка. Розміри. Місце виготовлення (побутування). Датування. Місцезнаходження. Шифр зберігання. Автор ілюстрації чи фото. Публікується вперше чи повторно. Для археологічної кераміки слід зазначити назву поселення, де знайдено виріб, час її виготовлення, належність до певної археологічної культури, місце зберігання. Для ілюстрацій слід вживати слово «малюнок», а не «рисунок». Ксерокопії репродукцій чи фотографій не приймаються. Електронні файли
ілюстрацій подавати окремо від основного тексту доповіді у форматі jpg (tif) без стискання, 300 dpi (того ж розміру, що й бажана репродукція).

7) До кожного матеріалу необхідно додати резюме й ключові слова українською та англійською мовами, тексти яких мають бути ідентичними. Не приймаються переклади англійською мовою, зроблені винятково за допомогою комп’ютерних технологій.

8) До згадуваних у тексті доповіді прізвищ слід подавати не ініціали, а повні імена.

9) Автори відповідають за повноту висвітлення питання, системність викладу, достовірність наведених фактів та їх автентичність, правильне цитування, посилання на джерела, написання власних імен, географічних назв і т. п.

10) Оргкомітет зберігає за собою право скорочувати доповіді та правити мову з урахуванням сучасної керамологічної термінології. Подані матеріали не повертаються.

11) Участь у Симпозіумі безкоштовна.

12) За результатами роботи буде опубліковано окремий науковий збірник матеріалів Симпозіуму.

Замовити екскурсію