Шановні відвідувачі!

Із 13.05.2020 року опублікована нова версія сайту, яка працює за постійною адресою http://opishne-museum.gov.ua/. Вся оновлена та актуальна інформація буде розміщуватися на новому сайті.
Будете на екскурсії в Полтаві, то не забудьте завітати і до нас.

вкл. 17 жовтня 2013.

   

«РЕКОНСТРУКЦІЯ Й ІНТЕРПРЕТАЦІЯ АРХЕОЛОГІЧНОЇ КЕРАМІКИ: ПАСТКИ ЧИ ПУТІВНИКИ ДЛЯ ДОСЛІДНИКІВ?»

   22-25 жовтня 2013 року в Гончарській столиці України – містечку Опішному Полтавської області, у Центрі досліджень українського гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства відбудеться Міжнародний керамологічний симпозіум «Реконструкція й інтерпретація археологічної кераміки: пастки чи путівники для дослідників?»

   Співорганізаторами наукового форуму виступили Національна академія наук України, Інститут археології НАН України, Інститут народознавства НАН України, Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, Міністерство культури України, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Кафедра археології та музеєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Українське керамічне товариство, Український фонд культури, Президентський фонд Леоніда Кучми «Україна», Інститут археології та етнографії Сибірського відділення РАН, Омський філіал Інституту археології та етнографії Сибірського відділення РАН, Інститут історії, археології та етнографії народів Далекого Сходу Далекосхідного відділення РАН. Участь беруть учені України, Російської Федерації, Азербайджану і ФРН, які представляють наукові й музейні установи співорганізаторів та інші науково-дослідні організації: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського НАН України, Кримський філіал Інституту археології НАН України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Харківський державний університет імені Василя Каразіна, Центр охорони та досліджень пам’яток археології Управління культури Полтавської облдержадміністрації, Державну інспекцію з охорони пам’яток культури Миколаївської області, Львівський музей історії релігії, Харківський історичний музей, Полтавський краєзнавчий музей, Національний заповідник «Давній Галич», Кременчуцький краєзнавчий музей, Музей історії Десятинної церкви (Україна), Саратовський державний університет імені Миколи Чернишевського, Нижньогородський філіал Московського гуманітарно-економічного інституту, Липецький державний педагогічний університет (Російська Федерація). З-поміж них – доктори й кандидати наук, професори – провідні дослідники історичних пам’яток, у тому числі й археологічної кераміки: доктори історичних наук Надія Гаврилюк (Київ, Україна), Ольга Дьякова (Владивосток, Російська Федерація), Ердмуте Шультце (Берлін, Німеччина), Петро Кравченко (Полтава, Україна), Вадим Майко (Сімферополь, Україна), Володимир Мильніков (Новосибірськ, Російська Федерація), Сергій Нестеров (Новосибірськ, Російська Федерація), Сергій Монахов (Саратов, Російська Федерація), Віталій Отрощенко (Київ, Україна), Олесь Пошивайло (Опішне, Україна).

   Метою Симпозіуму є обговорення проблем і перспектив вивчення археологічної кераміки.

   Основна проблематика Симпозіуму: історіографія вивчення археологічної кераміки // проблематика сучасних наукових публікацій з питань реконструкції й інтерпретації археологічної кераміки // персоналії дослідників археологічної кераміки // дефініції // можливості комп’ютерних технологій // технологія палеогончарства // інтерпретація форм, декору, кольору посуду різних археологічних культур // функції кераміки в побуті, магічних звичаях і обрядах // етнокультурні традиції в глиняних виробах // реконструкція звичаїв і вірувань стародавнього населення за глиняними виробами // методи реконструкції й інтерпретації // інтеграція наукових дисциплін у реконструкції й інтерпретації археологічної кераміки // давні й сучасні міфи в реконструкції й інтерпретації глиняних виробів // кон’юнктурність у дослідженні археологічної кераміки.

У РАМКАХ СИМПОЗІУМУ ВІДБУДУТЬСЯ ТЕМАТИЧНІ ДИСКУСІЇ Й КРУГЛІ СТОЛИ:

22 жовтня 2013 року, 15.30–17.30

1. «Методи природничих наук у вивченні кераміки»

      Мета: з’ясування проблемних питань використання методів дослідження природничих наук у сучасній керамології.

      Основна проблематика: досягнення й недоліки, перспективи застосування методів дослідження природничих наук у вивченні археологічної кераміки // об’єктивні й суб’єктивні причини непопулярності природничих методів у середовищі керамологів // можливості петрографічних і термогравіметричних студій кераміки.

     Модератори: провідний науковий співробітник Відділу палеометалу Інституту археології і етнографії Сибірського відділення Російської академії наук, кандидат історичних наук, доцент Людмила Мильнікова (Новосибірськ, Російська Федерація), завідувач Відділу музеєзнавства Інституту археології і етнографії Сибірського відділення Російської академії наук, доктор історичних наук Володимир Мильніков (Новосибірськ, Російська Федерація); завідувач Сектору археології доби бронзи і заліза Інституту археології і етнографії Сибірського відділення Російської академії наук, доктор історичних наук Сергій Нестеров (Новосибірськ, Російська Федерація).

23 жовтня 2013 року, 15.30–17.30

2. «Кераміка як об’єкт етноархеологічного дослідження»

     Мета: з’ясування основних досягнень, проблемних питань і перспектив розвитку етноархеологічних студій у галузі керамології.

    Основна проблематика: етноархеологія як передумова становлення керамології // етноархеологія як різновид керамологічних студій // внесок національних і регіональних керамологічних шкіл у розвиток етноархеології // проблеми узгодження й інтерпретації споріднених етнографічних і археологічних джерел // типологія чи класифікація? // методика етноархеологічних студій // історичні реконструкції гончарного виробництва, традицій приготування й споживання їжі, розвитку ремесла й торгівлі.

   Модератор: доцент Кафедри первісної історії Омського державного університету імені Федора Достоєвського, старший науковий співробітник Сектору археології Омського філіалу Інституту археології і етнографії Сибірського відділення Російської академії наук, кандидат історичних наук, доцент Лариса Татаурова (Омськ, Російська Федерація)

24 жовтня 2013 року, 15.00–17.00

3. «Трипільська кераміка: світовий феномен чи політико-бізнесова кон’юнктура?»

    Мета: з’ясування підґрунтя суспільного резонансу досліджень трипільської культури та взаємовпливу політики, науки й бізнесу.

    Основна проблематика: політичний підтекст протрипільського ентузіазму й антитрипільського скепсису // етнополітична ситуація в Україні й гіпотези щодо етнічної належності культури Трипілля-Кукутені // культурний спадок Трипілля-Кукутень // порівняльно-етнологічна й культурно-антропологічна верифікація гіпотез щодо трипільської культури // атрибуція трипільських знахідок і контроверсійність тлумачень // участь науковців у навколоархеологічному бізнесі // приватні фонди, що спонсорують дослідження, й оцінка їхньої ролі // історіософське й мистецьке сприйняття Трипілля – право на існування.

   Модератори: завідувач Відділу енеоліту-бронзи Інституту археології Національної академії наук України, доктор історичних наук, професор Віталій Отрощенко (Київ, Україна); завідувач Відділу палеогончарства Інституту керамології – відділення Інституту народознавства Національної академії наук України, старший науковий співробітник Відділу археологічної кераміки Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, кандидат історичних наук Анатолій Гейко.

ЗАПЛАНОВАНО ПРЕЗЕНТАЦІЇ НОВИХ КЕРАМОЛОГІЧНИХ ПРАЦЬ:

22 жовтня 2013 року, 17.50–18.40

 •  Книги IV, тому 1 Національного наукового щорічника «Українська керамологія» – «Експеримент у сучасній керамології», присвяченого пам’яті видатного керамолога, доктора історичних наук, професора Олександра Бобринського (1930–2010)

23 жовтня 2013 року, 17.50–18.40

 • Монографії керамолога, етнолога, кандидата історичних наук Костянтина Рахна «Свистопляска і Ренкавка. Глиняні вироби в традиційно-побутовій культурі як джерело формування національної ідентичності слов’янських народів»
 • Монографії керамолога, археолога, кандидата історичних наук Анатолія Гейка «Ремонт глиняного посуду: історія, традиції, звичаї».

ПЕРЕДБАЧЕНО УЧАСТЬ НАУКОВЦІВ У КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИХ ЗАХОДАХ:

24 жовтня 2013 року, 17.00–18.50

 • У Церемонії офіційного нагородження переможців VІІ Національного конкурсу публікацій на теми керамології, гончарства, кераміки в Україні «КеГоКе-2013» (за участі авторів – переможців Конкурсу)

25 жовтня 2013 року, 10.00–13.00

 •  У Церемонії офіційного нагородження переможців ІV Національного фотоконкурсу «Гончарні ВІЗІЇ країни» та V завершальної Національної виставки-конкурсу художньої кераміки «КерамПІК у Опішному!»

ЕКСПОНУВАТИМУТЬСЯ ВИСТАВКИ:

 • V завершальної Національної виставки-конкурсу художньої кераміки «КерамПік у Опішному!»;
 • Творів ІV Національного фотоконкурсу «Гончарні ВІЗІЇ країни»;
 • Творчих робіт учасників І-VII Міжнародних молодіжних гончарських фестивалів;
 • Рейтингових публікацій VІІ Національного конкурсу публікацій на теми керамології, гончарства, кераміки в Україні «КеГоКе-2013»;
 • Виставка-продаж керамологічної літератури.

Робочі мови Симпозіуму:

українська, російська, англійська, німецька.

ПОЧАТОК ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ

22 ЖОВТНЯ 2013 РОКУ, о 10.00 год.

За довідками просимо звертатися

до куратора Симпозіуму

кандидата історичних наук Анатолія Гейка

тел. +38 (05353) 42175, 42416, 42415; +38 (067) 9550378

e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

www.ceramology-inst.gov.ua

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

www.opishne-museum.gov.ua

 

«РЕКОНСТРУКЦИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ КЕРАМИКИ: ЛОВУШКИ ИЛИ ПУТЕВОДИТЕЛИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ? »

    22-25 октября 2013 года в Гончарной столице Украины – местечке Опошня Полтавской области, в Центре исследований украинского гончарства Национального музея-заповедника украинского гончарства состоится Международный керамологический симпозиум «Реконструкция и интерпретация археологической керамики: ловушки или путеводители для исследователей?»
 
   Организаторами научного форума выступили Национальная академия наук Украины, Институт археологии НАН Украины, Институт народоведения НАН Украины, Институт керамологии – отделение Института народоведения НАН Украины, Министерство культуры Украины, Национальный музей-заповедник украинского гончарства в Опошне, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Кафедра археологии и музееведения исторического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Украинское керамическое общество, Украинский фонд культуры, Президентский фонд Леонида Кучмы «Украина», Институт археологии и этнографии Сибирского отделения РАН, Омский филиал Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН, Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения РАН.
   Участвуют ученые Украины, Российской Федерации, Азербайджана и ФРГ, представляющие научные и музейные учреждения организаторов и другие научно-исследовательские организации: Институт искусствоведения, фольклористики и этнологии имени Максима Рыльского НАН Украины, Крымский филиал Института археологии НАН Украины, Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского, Харьковский государственный университет имени Василия Каразина, Центр охраны и исследований памятников археологии Управления культуры Полтавской облгосадминистрации, Государственную инспекцию по охране памятников культуры Николаевской области, Львовский музей истории религии, Харьковский исторический музей, Полтавский краеведческий музей, Национальный заповедник «Древний Галич», Кременчугский краеведческий музей, Музей истории Десятинной церкви (Украина), Саратовский государственный университет имени Николая Чернышевского, Нижегородский филиал Московского гуманитарно-экономического института, Липецкий государственный педагогический университет (Российская Федерация). Среди них – доктора и кандидаты наук, профессора – ведущие исследователи исторических памятников, в том числе и археологической керамики: доктора наук Надежда Гаврилюк (Киев, Украина), Ольга Дьякова (Владивосток, Россия), Ердмуте Шультце (Берлин, ФРГ), Петр Кравченко (Полтава, Украина), Вадим Майко (Симферополь, Украина), Владимир Мыльников (Новосибирск, Российская Федерация), Сергей Нестеров (Новосибирск, Российская Федерация), Сергей Монахов (Саратов, Российская Федерация), Виталий Отрощенко (Киев, Украина), Олесь Пошивайло (Опошня, Украина). 
   Целью Симпозиума является обсуждение проблем и перспектив изучения археологической керамики.
   Основная проблематика Симпозиума: историография изучения археологической керамики // проблематика современных научных публикаций по вопросам реконструкции и интерпретации археологической керамики // персоналии исследователей археологической керамики // дефиниции // возможности компьютерных технологий // технология палеогончарства // интерпретация форм, декора, цвета сосудов различных археологических культур // функции керамики в быту, обычаях и обрядах // этнокультурные традиции в глиняных изделиях // реконструкция обычаев и верований древнего населения за глиняными изделиями // методы реконструкции и интерпретации // интеграция научных дисциплин в реконструкции и интерпретации археологической керамики // древние и современные мифы в реконструкции и интерпретации глиняных изделий // конъюнктурность в исследовании археологической керамики.
 
В РАМКАХ СИМПОЗИУМА СОСТОЯТСЯ
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ:
 
22 октября 2013 года, 15.30–17.30
1. «Методы естественных наук в изучении керамики»
    Цель: выяснение проблемных вопросов использования методов исследования естественных наук в современной керамологии.
    Основная проблематика: достижения и недостатки, перспективы применения методов исследования естественных наук в изучении археологической керамики // объективные и субъективные причины непопулярности естественных методов в среде керамологов // возможности петрографических и термогравиметрических исследований керамики.
     Модераторы: ведущий научный сотрудник Отдела палеометалла Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук, кандидат исторических наук, доцент Людмила Мыльникова (Новосибирск, Российская Федерация), заведующий Отделом музееведения Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук, доктор исторических наук Владимир Мыльников (Новосибирск, Российская Федерация), заведующий Сектором археологии бронзового и железного века Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук, доктор исторических наук Сергей Нестеров (Новосибирск, Российская Федерация).
 
23 октября 2013 года, 15.30–17.30
2. «Керамика как объект этноархеологического исследования»
    Цель: выяснение основных достижений, проблемных вопросов и перспектив развития этноархеологических исследований в области керамологии.
    Основная проблематика: этноархеология как предпосылка становления керамологии // этноархеология как разновидность керамологических исследований // вклад национальных и региональных керамологических школ в развитие этноархеологии // проблемы согласования и интерпретации родственных этнографических и археологических источников // типология или классификация? // методика этноархеологических исследований //
исторические реконструкции гончарного производства, традиций приготовления и потребления пищи, развития ремесла и торговли.
    Модератор: доцент Кафедры первобытной истории Омского государственного университета имени Федора Достоевского, старший научный сотрудник Сектора археологии Омского филиала Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук, кандидат исторических наук, доцент Лариса Татаурова (Омск, Российская Федерация)
 
24 октября 2013 года, 15.00 – 17.00
3. «Трипольская керамика: мировой феномен или политико-бизнесовая конъюнктура?»
    Цель: обсуждение основ общественного резонанса исследований трипольской культуры и взаимовлияния политики, науки и бизнеса.
   Основная проблематика: политический подтекст протрипольского энтузиазма и антитрипольского скепсиса // этнополитическая ситуация в Украине и гипотезы относительно этнической принадлежности культуры Триполья-Кукутени // культурное наследие Триполья-Кукутень // сравнительно этнологическая и культурно-антропологическая верификации гипотез относительно трипольской культуры // атрибуция трипольскихнаходок и контроверсийность толкований // участие ученых в околоархеологическом бизнесе // частные фонды, спонсирующие исследования, и оценка их роли // историософское и художественное восприятие Триполья – право на существование.
   Модераторы: заведующий Отделом энеолита-бронзы Института археологии Национальной академии наук
Украины, доктор исторических наук, профессор Виталий Отрощенко (Киев, Украина), заведующий Отделом палеогончарства Института керамологии – отделения Института народоведения НАН Украины, старший научный сотрудник Отдела археологической керамики Национального музея- заповедника украинского гончарства в Опошне, кандидат исторических наук Анатолий Гейко (Опошня, Украина).
 
ЗАПЛАНИРОВАНО ПРЕЗЕНТАЦИИ НОВЫХ КЕРАМОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ:
 
22 октября 2013 года, 17.50–18.40
 • Книги IV, тома 1 Национального научного ежегодника «Украинская керамология» – «Эксперимент в современной керамологии», посвященного памяти выдающегося керамолога, доктора исторических наук, профессора Александра Бобринского (1930–2010)
23 октября 2013 года, 17.50–18.40
 • Монографии керамолога, этнолога, кандидата исторических наук Константина Рахна «Свистопляска и Ренкавка. Глиняные изделия в традиционно-бытовой культуре как источник формирования национальной идентичности славянских народов» .
 • Монографии керамолога, археолога, кандидата исторических наук Анатолия Гейко «Ремонт глиняной посуды: история, традиции, обычаи».
 
ПРЕДУСМОТРЕНО УЧАСТИЕ УЧЕНЫХ В КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ:
 
24 октября 2013 года, 17.00–18.50
 • В Церемонии официального награждения победителей VІІ Национального конкурса публикаций на темы керамологии, гончарства, керамики в Украине «КеГоКе-2013» (при участии авторов – победителей Конкурса)
 
25 октября 2013 года, 10.00–13.00
 • В Церемонии официального награждения победителей IV Национального конкурса «Гончарные ВИЗИИ страны» и V заключительной Национальной выставки-конкурса художественной керамики «КерамПИК в Опошне!»
 
БУДУТ ЭКСПОНИРОВАТЬСЯ ВЫСТАВКИ:
 
 • V заключительной Национальной выставки-конкурса художественной керамики «КерамПИК в Опошне!»;
 • Произведений IV Национального фотоконкурса «Гончарные ВИЗИИ страны»;
 • Творческих работ участников I-VII Международных молодежных гончарных фестивалей;
 • Рейтинговых публикаций VII Национального конкурса публикаций на темы керамологии, гончарства, керамики в Украине «КеГоКе-2013»;
 • Выставка-продажа керамологической литературы.
 
Рабочие языки Симпозиума:
украинский, русский, английский, немецкий.
 
НАЧАЛО ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
22 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА, в 10.00
 
За справками просим обращаться к куратору Симпозиума
кандидату исторических наук Анатолию Гейко
тел . +38 (05353) 42175, 42416, 42415, +38 (067) 9550378
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
www.ceramology-inst.gov.ua
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
www.opishne-museum.gov.ua
 
{jcomments on}

 
 
 
 
Замовити екскурсію