Шановні відвідувачі!

Із 13.05.2020 року опублікована нова версія сайту, яка працює за постійною адресою http://opishne-museum.gov.ua/. Вся оновлена та актуальна інформація буде розміщуватися на новому сайті.
Будете на екскурсії в Полтаві, то не забудьте завітати і до нас.

вкл. 08 листопада 2013.

У 10 номінаціях конкурували 32 праці українських керамологів, етнологів, мистецтвознавців, археологів, журналістів  (3 книги, 4 альбоми, 2 збірники наукових праць, 9 наукових статей, 9 науково-популярних публікацій, 5 рецензій).

Церемонія офіційного оголошення й нагородження переможців і номінантів КОНКУРСУ преміями й дипломами відбулася 24 жовтня 2013 року в Опішному під час Міжнародного керамологічного симпозіуму «Реконструкція й інтерпретація археологічної кераміки: пастки чи путівники для дослідників?»

Дипломанти «КеГоКе-2013». Зліва направо: Анатолій Щербань, Лариса Гавриш, Світлана Пошивайло, Оксана Коваленко, Олесь Пошивайло, Ліана Вакуленко, Віталій Отрощенко, Анатолій Гейко, Людмила Метка, Віктор Міщанин. Опішне. 24.10.2013. Фото Тараса Пошивайла. Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному. 

Володар ГРАН-ПРІ «КеГоКе-2013» – автор-упорядник альбому-каталогу «Опішнянська мальована миска другої половини ХІХ – початку ХХ століття (у зібранні Російського етнографічного музею в Санкт-Петербурзі)» керамолог, директор Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, заступник голови Наглядової ради Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Олесь Пошивайло (праворуч); головний художник видання, головний художник Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, заслужений працівник культури Юрко Пошивайло (ліворуч)

ПЕРЕМОЖЦІ

VІІ НАЦІОНАЛЬНОГО КОНКУРСУ ПУБЛІКАЦІЙ НА ТЕМИ КЕРАМОЛОГІЇ, ГОНЧАРСТВА, КЕРАМІКИВ УКРАЇНІ

«КеГоКе-2013»

ГРАН-ПРІ

Альбом  «Опішнянська мальована миска другої половини ХІХ – початку ХХ століття (у зібранні Російського етнографічного музею в Санкт-Петербурзі)» [Опішне: Українське Народознавство, 2010. – 632 с.: іл. ­– (Академічна керамологічна серія «Гончарна спадщина України XVII–XX століть, книга 1)]. Автор-упорядник – керамолог, директор Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, заступник голови Наглядової ради Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Олесь Пошивайло (Опішне, Полтавщина)

«КРАЩИЙ АЛЬБОМ, КАТАЛОГ»

1 місце

Альбом  «Опішнянська мальована миска другої половини ХІХ – початку ХХ століття (у зібранні Російського етнографічного музею в Санкт-Петербурзі)» [Опішне: Українське Народознавство, 2010. – 632 с.: іл. ­– (Академічна керамологічна серія «Гончарна спадщина України XVII–XX століть, книга 1)]. Автор-упорядник – керамолог, директор Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, заступник голови Наглядової ради Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Олесь Пошивайло (Опішне, Полтавщина)

2 місце

Альбом-каталог «Перша національна виставка-конкурс художньої кераміки «КерамПІК у Опішному!» (2 липня – 30 жовтня 2009)» [Опішне: Українське Народознавство, 2010. – 208 с.: іл. + DVD – (Академічна керамологічна серія «Україна Гончарна», випуск І)]. Автор-упорядник – керамолог, директор Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, заступник голови Наглядової ради Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Олесь Пошивайло (Опішне, Полтавщина)

3 місце

Альбом-каталог «Збірка кераміки Петра Лінинського:  Науково-мистецьке видання» [Львів: Інститут народознавства НАН України, 2010. – 280 с.: іл.] керамолога, мистецтвознавця, старшого наукового співробітника Відділу фондів Музею етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України, кандидата мистецтвознавства Галини Івашків (Львів)

 «КРАЩИЙ НАУКОВИЙ ЗБІРНИК

(щорічник, матеріали конференції, часопис, словник, енциклопедія)»

1 місце

Збірник«Бібліографія українського гончарства. 2006: Національний науковий щорічник» [Опішне: Українське Народознавство, 2010. – Вип.8. – 296 с.: іл.](Опішне, Полтавщина)

2 місце

Збірник «Археологія і давня історія України» [К.: Інститут археології НАН України, 2010. – Вип.3.  Колекції наукових фондів Інституту археології НАН України: Матеріали та дослідження.: 138 с., 107 рис., 22 табл.] (Київ)

 «КРАЩА НАУКОВА СТАТТЯ»

1 місце

Стаття«Вершинне явище українського гончарства»  [Опішнянська мальована миска другої половини ХІХ – початку ХХ століття (у зібранні Російського етнографічного музею в Санкт-Петербурзі). – Опішне: Українське Народознавство, 2010. – С.50-261. ­– (Академічна керамологічна серія «Гончарна спадщина України XVII–XXстоліть, книга 1)] керамолога, директора Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, заступника голови Наглядової ради Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, доктора історичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Олеся Пошивайла (Опішне, Полтавщина)

2 місце

Стаття«Гончарство Слобідської України в другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття: асортимент та збут виробів» [Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. – К.: УНІСЕРВ, 2010. – Вип.33. – С.27-32]керамолога, старшого наукового співробітника Відділу етнографії гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, завідувача Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, кандидата історичних наук Людмили Меткої  (Опішне, Полтавщина)

3 місце

Стаття  «Гончарські родини Полтави ХVIII ст.»  [Краєзнавство. – К.: Телесик, 2010. – Число 3. – С.109-115]керамолога, історика, археолога, молодшого наукового співробітника Відділу палеогончарства Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, доцента Кафедри історії України Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка, кандидата історичних наук, доцента Оксани Коваленко (Полтава)

 «КРАЩА НАУКОВО-ПОПУЛЯРНА, ПУБЛІЦИСТИЧНА ПУБЛІКАЦІЯ»

1 місце

Стаття«Колекція гончарних інструментів та пристроїв в Національному музеї-заповіднику українського гончарства в Опішному» [Музеї України. – 2010. – №3. – С.11-13] керамолога,наукового співробітника Відділу сучасної художньої кераміки Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, молодшого наукового співробітника Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України Оксани Ликової (Опішне, Полтавщина)

2 місце

Стаття«Рослинні елементи та мотиви в орнаментиці косівських мальованих полив’яних виробів другої половини ХХ століття» [Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. – Харків: Харківська державна академія дизайну і мистецтв, 2010. – №4. – С.109-115] керамолога, в.о. доцента Кафедри прикладного та декоративного мистецтва Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв, кандидата мистецтвознавства Олександри Кушнір (Косів, Івано-Франківщина)

3 місце

Стаття«Способи збуту гончарних виробів майстрами м.Глинськ Роменського повіту Полтавської губернії наприкінці ХІХ століття» [Путивльський краєзнавчий збірник. – Суми: Університетська книга, 2010. – Вип.6. – С.339-344] керамолога,  екскурсовода Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, в.о. вченого секретаря Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України Лариси Гавриш (Опішне, Полтавщина)                                                           

 «КРАЩА РЕЗОНАНСНА ПУБЛІКАЦІЯ»

1 місце

Альбом  «Опішнянська мальована миска другої половини ХІХ – початку ХХ століття (у зібранні Російського етнографічного музею в Санкт-Петербурзі)» [Опішне: Українське Народознавство, 2010. – 632 с.: іл. ­– (Академічна керамологічна серія «Гончарна спадщина України XVII–XX століть, книга 1)]. Автор-упорядник – керамолог, директор Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, заступник голови Наглядової ради Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Олесь Пошивайло (Опішне, Полтавщина)

 «КРАЩА ПУБЛІКАЦІЯ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»

1 місце

Монографія«Малобудищанське колгоспне гончарство (1930-ті – 1950-ті роки)» [Миргород: Миргород, 2010. – 56 с.] керамолога, заступника з наукової роботи генерального директора Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, наукового співробітника Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, кандидата історичних наук Віктора Міщанина  (Опішне, Полтавщина)

 «КРАЩА ПУБЛІКАЦІЯ З ОКРЕМИМИ СЮЖЕТАМИ

НА ТЕМИ КЕРАМОЛОГІЇ, ГОНЧАРСТВА, КЕРАМІКИ В УКРАЇНІ»

1 місце

Книга  «Українські Карпати у пізньоримський час (етнокультурні та соціально-економічні процеси)» [К.: Інститут археології НАН України, 2010. – 303 с., 8 табл., 102 рис.]археолога, історика, старшого наукового співробітника Відділу археології ранніх слов’ян Інституту археології НАН України, доктора історичних наук Ліани Вакуленко (Київ)

2 місце

Книга«Населення скіфського часу на Сіверському Дінці»  [К.: Інститут археології НАН України, 2010. – 286 с.]археолога, історика, старшого наукового співробітника Відділу археології раннього залізного віку Інституту археології НАН України, кандидата історичних наук,  старшого наукового співробітника Дениса Гречко (Київ)

 «КРАЩА РЕЦЕНЗІЯ»

1 місце

Рецензія«Кубицька Наталя. Гончарські осередки Кульчина та Рокити кінця ХІХ–ХХ століть (Історія, типологія, художні особливості)»[Бібліографія українського гончарства. 2006: Національний науковий щорічник. – Опішне: Українське Народознавство, 2010. – Вип.8. – С.204-218] керамолога, директора Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, заступника голови Наглядової ради Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, доктора історичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Олеся Пошивайла (Опішне, Полтавщина)

2 місце

Рецензія«Малина Валерій. Народне мистецтво Півдня України. Кінець ХІХ – початок ХХ ст.: На матеріалах Миколаївської, Одеської, Херсонської областей. – Миколаїв: Художній крам, 2006. – 448 с.»[Бібліографія українського гончарства. 2006: Національний науковий щорічник. – Опішне: Українське Народознавство, 2010. – Вип.8. – С.166-177] групи авторів: керамолога, історика, археолога, доцента Кафедри історії України Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка, молодшого наукового співробітника Відділу палеогончарства Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, кандидата історичних наук, доцента Оксани Коваленко (Полтава);керамолога, старшого наукового співробітника Відділу етнографії гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, завідувача Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, кандидата історичних наук Людмили Меткої  (Опішне, Полтавщина); керамолога, старшого наукового співробітника Відділу етнографії гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, молодшого наукового співробітника Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України Світлани Пошивайло (Опішне, Полтавщина); керамолога, старшого наукового співробітника Відділу сучасної художньої кераміки Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, молодшого наукового співробітника Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, кандидата історичних наук Костянтина Рахна (Опішне, Полтавщина);керамолога, провідного наукового співробітника Музею історії Десятинної церкви, учителя основ керамології Державної спеціалізованої художньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішному», кандидата історичних наук Анатолія Щербаня (Опішне, Полтавщина)

3 місце

Рецензія «Мойсеєнко Валентин. Хрест із півмісяцем – вічнії символи: Ілюстрована історія символів України (Науково-пошукове видання). – К.: Оранта, Майстерня книги, 2006. – 128 с.: іл.». [Бібліографія українського гончарства. 2006: Національний науковий щорічник. – Опішне: Українське Народознавство, 2010. – Вип.8. – С.130-135] групи авторів: керамолога, історика, археолога, завідувача Відділу палеогончарства Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, старшого наукового співробітника Відділу археологічної кераміки Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, кандидата історичних наук Анатолія Гейка (Опішне, Полтавщина);керамолога, директора Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, заступника голови Наглядової ради Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, доктора історичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Олеся Пошивайла (Опішне, Полтавщина); керамолога, старшого наукового співробітника Відділу сучасної художньої кераміки Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, молодшого наукового співробітника Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, кандидата історичних наук Костянтина Рахна (Опішне, Полтавщина)

 

 «КерамҐАНДЖ-2010»

1 місце

Стаття «Технології гончарних виробів та сліди поліетнічності в черняхівських старожитностях Лівобережжя України» [Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. – Харків: Харківська державна академія дизайну і мистецтв, 2010. – №4. – С.154-156]старшого викладача Харківського національного педагогічного університету імені Григорія СковородиВалерія Рубцова (Харків);  старшого викладача Харківського національного педагогічного університету імені Григорія СковородиЛ.Гребєнщикової (Харків)

2 місце

Стаття«На межі кераміки та живопису: синтез виражальних засобів»[Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. – Харків: Харківська державна академія дизайну і мистецтв, 2010. – №5. – С.83-88]  асистента Кафедри «Дизайн» Луцького національного університету Зоряни Рубан-Головчук (Луцьк){jcomments on}

 
Замовити екскурсію