Шановні відвідувачі!

Із 13.05.2020 року опублікована нова версія сайту, яка працює за постійною адресою http://opishne-museum.gov.ua/. Вся оновлена та актуальна інформація буде розміщуватися на новому сайті.
Будете на екскурсії в Полтаві, то не забудьте завітати і до нас.

вкл. 10 лютого 2014.

Тарасенко Олександр. Портрет Василя  Григоровича Кричевського. Полтава. 2013. Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, Музей мистецької родини Кричевських.  Фото Наталі Канівець

   

 

 

      Наказом Міністерства культури України №19 від 20 січня 2014 року Державній спеціалізованій художній школі-інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішному» присвоєно ім’я видатного українського мистця, академіка Василя Григоровича Кричевського.

ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ КРИЧЕВСЬКИЙ

(12.01.1873 – 15.11.1952)

   Видатний український архітектор, мистецтвознавець, живописець, графік, майстер декоративно-ужиткового мистецтва, доктор мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв УРСР, Почесний член Української вільної академії наук у США.

   Його життєвий шлях щільно переплівся зі столицею українського гончарства: упродовж 1902–1916 років Василь Кричевський щорічно бував у Опішному. Він ініціював оздоблення архітектурною майолікою спроектованої ним будівлі Полтавського губернського земства, самостійно розробляв ескізи облицювальних плиток, залучав до їх виготовлення опішненських гончарів, з якими активно спілкувався й співпрацював. Василь Кричевський і сам опановував техніку гончарного виробництва. Мистець спрямовував опішненських гончарів на виготовлення художньо декорованих глиняних виробів, пропонував виробляти посуд за його ескізами, розробляв декор для гончарних творів. Своїми успіхами йому завдячував не один опішненський гончар, серед яких – передовсім Іван Гладиревський. Василь Кричевський колекціонував опішненську кераміку, вивчав її особливості. Брав активну участь у роботі з’їзду з кустарної промисловості в Полтаві, ініціював випуск альбомів, у т.ч. зі зразками гончарних виробів. У такий спосіб діяльність Василя Кричевського посутньо збагатила стилістику художньої кераміки Опішного, яка, завдячуючи цьому, здобула світове визнання.

   Під час перебування Василя Кричевського в Опішному до гончарського містечка була прикута увага когорти видатних українських мистців (Сергія Васильківського, Миколи Самокиша, Опанаса Сластьона, Єлизавети Трипільської, Леоніда Позена, Порфирія Мартиновича), істориків, археологів, етнографів, керамологів (Михайла Грушевського, Михайла Рудинського, Федора Вовка, Михайла Русова, Вадима Щербаківського, Олени Пчілки, Івана Зарецького), видатних технологів-керамістів (Юрка Лебіщака, Осипа Білоскурського, Петра Вауліна).

   Професор Української академії мистецтв, авторитетний художник, архітектор, мистецтвознавець, людина демократичних поглядів, відданий українській національній ідеї Василь Григорович Кричевський став фундатором мистецької освіти в Україні.Впродовж 1914–1916 років за його проектом було збудовано будівлю в стилі українського модерну Опішненського гончарного навчально-показового пункту Полтавського губернського земства, метою якого була допомога гончарям, покращення технічного стану їхнього виробництва, підняття художнього рівня глиняних виробів, сприяння розширенню асортименту гончарної продукції. Фаховість Василя Кричевського в гончарстві доводить і те, що під час проектування будівлі було враховано всі потреби для облаштування технологічно специфічного гончарного виробництва. Ця споруда тривалий час була осердям гончарного життя Опішного.

   У січні 2013 року в будівлі колишнього Опішненського гончарного навчально-показового пункту було відкрито Музей мистецької родини Кричевських у структурі Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному.

   Упродовж 1918–1919 років Василь Григорович був директором Миргородського художньо-промислового керамічного інституту, в який було реорганізовано Миргородську художньо-промислову школу. Зазначені роки були часом пікового піднесення діяльності вказаного Інституту, коли розгорнулося потужне комплексне дослідження української традиційної кераміки. Високофаховий склад викладачів гарантував якісне навчання як технічним, так і художнім дисциплінам. Укладені Василем Кричевським програми з усіх мистецьких предметів передбачали українознавчу орієнтацію в діяльності творчих майстерень. Тож випускники Інституту були готовими працювати в художній промисловості й розвивати кустарне гончарство.

   Василь Григорович Кричевський викладав у провідних мистецьких закладах країни. За української влади, 1918 року його було обрано першим ректором Української академії мистецтв у Києві, пізніше – професором Архітектурного інституту й Мистецького інституту (Київ). 1943 року він став ректором Вищої образотворчої студії у Львові.До 1941 року був керівником Кафедри малярства Київського художнього інституту. Його учнями стали, зокрема, А.Петрицький та В.Заболотний. Таким чином, за час активної подвижницької діяльності в Україні Василь Кричевський значну увагу спрямував на розвиток гончарного промислу Опішного, підтримку тамтешніх гончарів, започаткування виготовлення художніх глиняних виробів.

   Оскільки Василь Григорович Кричевський здійснив посутній вплив на розвиток гончарного промислу й безпосередньо сприяв розбудові Миргородського художньо-промислового керамічного інституту та Опішненського гончарного навчально-показового пункту, присвоєння Державній спеціалізованій художній школі-інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішному» імені видатного українського художника є логічним і послідовним. Онук Василя Григоровича – Василь Іванович Лінде-Кричевський неодноразово відвідував Колегіум мистецтв і підтримав цю ініціативу. Присвоєння імені Василя Кричевського провідному гончарному художньому навчальному закладу додало авторитетності як школі, так і гончарному осередку загалом, адже творчість цього мистця справила потужний вплив не лише на національне мистецтво й культуру, а й на художній процес на різних континентах світу. Цілеспрямоване дослідження, збереження й популяризація його творчої спадщини дозволять повернути втрачені здобутки Національної художньої культури.

   У червні 2013 року на базі Державної спеціалізованої художньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішному» відбувся VІІ Міжнародний молодіжний гончарський фестиваль, темою якого була «Творчість Василя Кричевського: минуле і сучасність». Учасники фестивалю з України, Білорусі, Румунії, Молдови, Російської Федерації й Китаю виконали понад 150 робіт у номінаціях «Кераміка», «Образотворче мистецтво», «Інші види декоративно-ужиткового мистецтва», які поповнили фонди шкільного художньо-етнографічного музею «Відродження». У перший день роботи фестивалю його учасники відвідали Музей мистецької родини Кричевських. Під час екскурсії відбувся активний діалог юних мистців із онуком Василя Григоровича Кричевського – скульптором, художником декоративно-ужиткового мистецтва, керамістом Василем Івановичем Лінде-Кричевським.

   Державна спеціалізована художня школа-інтернат І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішному» імені Василя Кричевського висловлює щиру вдячність усім, хто підтримав наш навчальний заклад у реалізації цієї важливої справи:

·        Міністру культури України, доктору історичних наук, професору, заслуженому діячу науки і техніки України Леоніду Новохатьку;

·        Відділу науки й навчальних закладів Міністерства культури України (начальник – Тетяна Колос);

·        директору Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, академіку АПН України, доктору філософських наук, професору Івану Зязюну;

·        заступнику з наукової роботидиректора Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктору педагогічних наук, професору Олені Отич;

·        директору Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, доктору історичних наук, професору Олесю Пошивайлу;

·        генеральному директору Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному Людмилі Дяченко;

·        ректору Луганської державної академії культури і мистецтв, заслуженому працівнику культури України, кандидату педагогічних наук Валерію Філіппову;

·        проректору з виховної роботи Луганської державної академії культури і мистецтв, кандидату психологічних наук Марині Бриль;

·        депутатам Опішненської селищної ради та селищному голові – Світлані Педченко;

·        онуку Василя Кричевського –Василю Лінде-Кричевському;

·        Кафедрі культурології та методики викладання культурологічних дисциплін Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка, й осібно – завідувачу, доктору педагогічних наук, професору Любові Кравченко;

·        Кафедрі музики Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка, та осібно – завідувачу, заслуженому діячу мистецтв України, професору Григорію Левченку; доценту, кандидату педагогічних наук, заслуженому артисту України Наталі Сулаєвій; доценту, кандидату педагогічних наук Олені Лобач;   

·        Кафедрі образотворчого мистецтва Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка (завідувач – кандидат педагогічних наук Ірина Мужикова);

·        усім небайдужим, хто взяв активну участь в обговоренні на сайті Колегіуму мистецтв питання присвоєння імені Василя Кричевського навчальному закладу.

 

Директор Державної спеціалізованої

художньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів

«Колегіум мистецтв у Опішному»,

кандидат історичних наук,

заслужений працівник культури України                                   Людмила Овчаренко

 
 
 
 
 
 
 
 
Замовити екскурсію