Шановні відвідувачі!

Із 13.05.2020 року опублікована нова версія сайту, яка працює за постійною адресою http://opishne-museum.gov.ua/. Вся оновлена та актуальна інформація буде розміщуватися на новому сайті.
Будете на екскурсії в Полтаві, то не забудьте завітати і до нас.

вкл. 24 лютого 2014.

 

 

ПРИГЛАШАЕМ 

22 - 31 июля 2014 года д. Городная Столинского района

IV Международный пленэр гончаров

 

 

 

 

 

Учредители пленэра:

 Брестский облисполком , ГУК «Брестский ООКЦ», Столинский райисполком

   Цель:

 • популяризация и пропаганда гончарства среди широкой общественности;
 • возрождение традиций гончарства, стимулирование его развития в современных условиях;
 • знакомство с творчеством мастеров-гончаров разных школ и направлений;
 • демонстрация творческого потенциала гончаров;
 • активизация процесса возрождения гончарства;
 • повышение социального и творческого имиджа аутентичных мастеров-гончаров.

Приглашаем:

мастеров керамики, которые владеют технологическими и художественными приёмами изделия мелкой пластики и гончарства, а также занимаются возрождением и развитием гончарного промысла.

В программе пленэра:

 • выставка привезённых участниками пленэра коллекций керамики;
 • изготовление предметов утилитарно-художественного характера;
 • ярмарка ремёсел “Гараднянскі кірмаш” (возможность реализации сувениров из частных коллекций мастеров);
 • мастер - классы;
 • экскурсионная программа.

Обязательное условие участия в пленэре:

коллекция готовых к экспозиции работ, которые остаются в Центре гончарства д.Городная Столинского района.

Проезд участников пленэра осуществляется за счёт направляющей стороны. Проживание и питание обеспечивает оргкомитет пленэра.

Заявки на участие подаются до 1 июня 2014г. по адресу:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

(форма заявки прилагается).

Справки по телефонам:   +375 162 2336 10,

          +375 296 75 15 95

Факс:    +375 162 2336 84


ЗАПРАШАЕМ

22 - 31 ліпеня 2014 года в. Гарадная Столінскіраён

IV Міжнародны пленэр ганчароў

 

Заснавальнікі пленера:

  Брэсцкіаблвыканкам,  ДзУК “Брэсцкі АГКЦ”, Столінскі райвыканкам

Мэты:

 • папулярызацыя і прапаганда ганчарства сярод шырокай грамадскасці;
 • адраджэнне традыцый ганчарства, стымуляванне яго развіцця ў сучасных умовах;
 • знаёмства з творчасцю майстроў-ганчароў розных школ і накірункаў;
 • дэманстрацыя творчага патэнцыялу ганчароў ў Беларусі і ў свеце;
 • актывізацыя працэсу адраджэння ганчарства;
 • павышэнне сацыяльнага і творчага іміджу аўтэнтычных майстроў-ганчароў.

Запрашаем:

майстроў керамікі, якія валодаюць тэхналагічнымі і мастацкімі прыёмамі вырабу дробнай пластыкі і ганчарства, а таксама займаюцца адраджэннем і развіццём ганчарнага промыслу.

У праграме:

 • выстава прывезеных ўдзельнікамі пленэра калекцый керамікі;
 • выраб прадметаў утылітарна-мастацкага характару;
 • кірмаш рамёстваў «Гараднянскі кірмаш» (магчымасць рэалізацыі сувеніраў з прыватных калекцый майстроў).
 • майстар - класы;
 • экскурсійная праграма.

 

         Абавязковая ўмова ўдзелу ў пленэры:

калекцыя гатовых да экспазіцыі работ, якія застаюцца ў Цэнтры ганчарства в.Городная Столінскага раёна.

Праезд удзельнікаў пленэру ажыццяўляецца за кошт накіроўваючага боку. Пражыванне і харчаванне забяспечвае аргкамітэт пленэра.

Заяўкі на ўдзел падаюцца да 1 чэрвеня 2014г. по адрасе:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

(форма заяўкі дадаецца).

Спраўкіпатэлэфонах:   +375 162 2336 10,

          +375 296 75 15 95

Факс:    +375 162 2336 84

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Замовити екскурсію